ArtiestSinéad O'Connor

Informatie en nummers

Nummer Jaar In de Tijdloze '16 '17
Troy 1987 29 noteringen ('88-...) 48 51
Nothing Compares 2 U 1990 9 noteringen ('90-'98) - -